Tallinna linnaplaneerimisamet väljastas Eesti Kunstiakadeemiale uue õppehoone ehitamiseks tingimusliku ehitusloa aadressil Tartu maantee 1.