Eesti Kunstiakadeemia teatas, et ei ole sõlminud ei eellepingut ega lepingut Tartu maantee kruntide võõrandamiseks, vaid ainult ühiste kavatsuste protokoll parkla rajamiseks.