Ajaleht Äripäev on rikkaid ritta sättinud ja nende raha lugenud juba alates 2001. aastast. Tänavune edetabel ilmub seega kümnendat korda ja on juubelihõnguline.