Enamik panku on otsustanud jätkata Eesti kroonide vahetamist eurodeks ka pärast juuni lõppu. Kroonide vahetamine toimub ilma teenustasuta ning ametliku kursiga kuni selle aasta lõpuni.