Üle kümne tuhande abiturendi kirjutas täna küpsuskirjandit. Kirjanike arvates olid tänavused teemad tavalised, et mitte öelda igavad.