Keeleinspektsioon kontrollis vene õppekeelega koolide õpetajate eesti keele oskust ning avastas, et suur osa neist ei oska vajalikul tasemel riigikeelt.