Isikuandmeid lekitanud Alice Järveti kohtuistung kuulutati kinniseks

Andmete lekitamise süüdistusega kohtu ette astunud endise politseiuurija Alice Järveti prokurör Leelet Kivioja taotles delikaatsetele isikuandmetele viidates kohtuistungi kinniseks kuulutamist. Kohus rahuldas prokuröri taotluse. Alice Järvetit süüdistatakse kutse- ja ametitegevusega teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises.

Populaarne

Tagasi üles