Mahukas kogumik annab ülevaate kõigist alates 1962. aastast toimunud kümnest noortepeost ja vaatab põgusalt ette ka 11. peole sel aastal.