Euroopa inimõiguste kohus otsustas pärast Vene erusõjaväelaste kaebuse arutamist, et Eesti riik ei ole rikkunud nende õigusi.