Ehkki külm on Eestimaa veekogud kaanetanud, on jääle minek keelatud Peipsil, Pihkva ja Lämmijärvel ning Narva veehoidlal.