Eesti on valmis saatma ebaseadusliku sisserändega hädas Kreekale appi 19 piirivalvurit.