Eesti elanik tarbib päevas keskmiselt 188 grammi kartulit, Läti ja Leedu elanikud aga vastavalt 274 ja 234 grammi.Andmed pärinevad Euroopa inimeste toidutarbimist kajastavast andmebaasist DAFNE.