Vene Kooli Nõukogu kritiseerib Eesti haridusreformi: vene koolilaste vanemate ühendus kurdab, et eestikeelne haridus seab ohtu venelaste identiteedi Eestis.