Kordame üle jaanipühade aegsed põhitarkused: tule- ja liiklusohutuse.