Justiitsministeeriumi töörühm tegi riigikogu õiguskomisjonile ettepaneku keelata seadusega erakondade valimistelgid, milles tehakse korraga valimisagitatsiooni ja pakutakse võimalust elektrooniliselt valida.