Õiguskantsler Indrek Teder soovitab anda kodakondsuseta vanemate lastele automaatselt Eesti kodakondsus - see peaks suurendama venekeelse elanikkonna patriootlikkust Eestimaa suhtes.