Eestisse on jõudnud uus vesine meelelahutus - vesikirp.