Uuringufirma GfK küsitles 500 Eestis elavat inimest ja uuris, milline on nende majanduslik olukord ja millisena näevad nad tulevikku.