Kaitseliit ja politsei sõlmisid täna 2009. aasta koostööleppe, et viia ühiselt läbi koolitusi ja ennetuslaagreid.