Tartus endisel sõjaväelennuväljal avastasid poisid õppemiini. Kohale kutsuti pommirühm.