Anonüümse autori Internetis avaldatud fotod tegusatest noortest Tartus Kaarsilla kaarel.